Lưu trữ thẻ: Cefotiam

Cefotiam hydroclorid

Tên chung quốc tế: Cefotiam hydrochloride, cefotiam hexetil hydrochloride. Mã ATC: JO1D C07. Loại thuốc: Kháng sinh loại...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967