Lưu trữ thẻ: Cefapirin

Cefapirin

Tên chung quốc tế: CEFAPIRIN. Mã ATC: J01D A30. Loại thuốc: Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967