Lưu trữ thẻ: Cefalexin

Cefalexin

Tên chung quốc tế: Cefalexin. Mã ATC: J01D A01. Loại thuốc: Thuốc kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967