Lưu trữ thẻ: Cefadroxil

Cefadroxil

Tên chung quốc tế: Cefadroxil. Mã ATC: J01D A09. Loại thuốc: Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967