Lưu trữ thẻ: Cefaclor

Cefaclor

Tên chung quốc tế: Cefaclor. Mã ATC: J01D A08. Loại thuốc: Kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế hệ...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967