Lưu trữ thẻ: Capreomycin

Capreomycin

Tên chung quốc tế: Capreomycin. Mã ATC: J04A B30. Loại thuốc: Kháng sinh; thuốc chống lao. Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967