Lưu trữ thẻ: Calcitonin

Calcitonin

Tên chung quốc tế: Calcitonin. Mã ATC: H05B A01 (calcitonin cá hồi tổng hợp) H05B...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967