Lưu trữ thẻ: Bupivacain

Bupivacain

Tên chung quốc tế: Bupivacaine hydrochloride. Mã ATC: N01B B01. Loại thuốc: Thuốc tê tại chỗ. Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967