Lưu trữ thẻ: Bromocriptin

Bromocriptin

Tên chung quốc tế: Bromocriptine. Mã ATC: G02C B01, N04B C01. Loại thuốc: Thuốc chủ vận đối...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967