Lưu trữ thẻ: Bisoprolol

Bisoprolol

Tên chung quốc tế: Bisoprolol. Mã ATC: C07A B07 Loại thuốc: Thuốc chẹn bế β1 –...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967