Lưu trữ thẻ: Bismuth subcitrat

Bismuth subcitrat

Tên chung quốc tế: Bismuth subcitrate. Mã ATC: A02B X05. Loại thuốc: Tác nhân bảo vệ tế bào....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967