Lưu trữ thẻ: Bisacodyl

Bisacodyl

Tên chung quốc tế: Bisacodyl. Mã ATC: A06A B02, A06A G02. Loại thuốc: Thuốc nhuận tràng kích thích....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967