Lưu trữ thẻ: Bezafibrat

Bezafibrat

Tên chung quốc tế: Bezafibrate. Mã ATC: C10A B02. Loại thuốc: Thuốc hạ lipid máu (nhóm fibrat). Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967