Lưu trữ thẻ: Betaxolol

Betaxolol

Tên chung quốc tế: Betaxolol. Mã ATC: C07A B05, S01E D02. Loại thuốc: Thuốc chẹn...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967