Lưu trữ thẻ: Betamethason

Betamethason

Tên chung quốc tế: Betamethasone. Mã ATC: A07E A04; C05A A05; D07A C01; H02A B01; R01A D06;...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967