Lưu trữ thẻ: Benzylpenicilin

Benzylpenicilin

Tên chung quốc tế: Benzylpenicillin. Mã ATC: J01C E01, S01A A14. Loại thuốc: Kháng sinh nhóm beta –...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967