Lưu trữ thẻ: Benzoyl peroxid

Benzoyl peroxid

Tên chung quốc tế: Benzoyl peroxide. Mã ATC: D10A E01. Loại thuốc: Thuốc kháng khuẩn và bong lớp...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967