Lưu trữ thẻ: Beclometason

Beclometason

Tên chung quốc tế: Beclomethasone. Mã ATC: A07E A07, D07A C15, R01A D01, R03B A01. Loại thuốc: Corticosteroid....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967