Lưu trữ thẻ: Bari sulfat

Bari sulfat

Tên chung quốc tế: Barium sulfate. Mã ATC: V08B A01, V08B A02. Loại thuốc: Thuốc cản quang (không...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967