Lưu trữ thẻ: Bacitracin

Bacitracin

Tên chung quốc tế: Bacitracin. Mã ATC: D06A X05, R02A B04. Loại thuốc: Kháng sinh. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967