Lưu trữ thẻ: Bạc sulfadiazin

Bạc sulfadiazin

Tên chung quốc tế: Silver sulfadiazine. Mã ATC: D06B A01. Loại thuốc: Phòng và chữa tại chỗ nhiễm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967