Lưu trữ thẻ: AzathioPrin

AzathioPrin

Tên chung quốc tế: Azathioprine. Mã ATC: L04A X01. Loại thuốc: Thuốc ức chế miễn dịch. Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967