Lưu trữ thẻ: Atropin

Atropin

Tên chung quốc tế: Atropine. Mã ATC: A03B A01, S01F A01. Loại thuốc: Thuốc kháng acetyl cholin (ức...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967