Lưu trữ thẻ: Ampicilin

Ampicilin

Tên chung quốc tế: Ampicillin. Mã ATC: J01C A01, S01A A19. Loại thuốc: Kháng sinh...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967