Lưu trữ thẻ: Ampicilin và sulbactam

Ampicilin và sulbactam

Tên chung quốc tế: Ampicillin and sulbactam. Mã ATC: J01C R01. Loại thuốc: Kháng khuẩn (toàn thân). Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967