Lưu trữ thẻ: Amphotericin B

Amphotericin B

Tên chung quốc tế: Amphotericin B. Mã ATC: A01A B04, A07A A07, GO1A A03, JO2 A01. Loại...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967