Lưu trữ thẻ: Amoxicilin

Amoxicilin

Tên chung quốc tế: Amoxicillin. Mã ATC: J01C A04. Loại thuốc: Kháng sinh nhóm beta lactam, aminopeni-cilin. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967