Lưu trữ thẻ: Amoxicilin và clavulanat

Amoxicilin và clavulanat

Tên chung quốc tế: Amoxicillin and clavulanate potassium. Mã ATC: J01C R02. Loại thuốc: Kháng khuẩn. Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967