Lưu trữ thẻ: Amlodipin

Amlodipin

Tên chung quốc tế: Amlodipine. Mã ATC: C08C A01. Loại thuốc: Chống đau thắt ngực, chống tăng huyết...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967