Lưu trữ thẻ: Amitriptylin

Amitriptylin

Tên chung quốc tế: Amitriptyline. Mã ATC: N06A A09. Loại thuốc: Thuốc chống trầm cảm ba vòng có...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967