Lưu trữ thẻ: Amiodaron

Amiodaron

Tên chung quốc tế: Amiodarone. Mã ATC: C01B D01. Loại thuốc: Thuốc chống loạn nhịp. Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967