Lưu trữ thẻ: Amilorid hydroclorid

Amilorid hydroclorid

Tên chung quốc tế: Amiloride hydrocloride. Mã ATC: C03D B01. Loại thuốc: Thuốc lợi tiểu giữ kali....

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967