Lưu trữ thẻ: Amikacin

Amikacin

Tên chung quốc tế: Amikacin. Mã ATC: J01G B06, D06A X12; S01A A21. Loại thuốc: Kháng sinh...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967