Lưu trữ thẻ: Alfuzosin

Alfuzosin Hydroclorid

Tên chung quốc tế: Alfuzosin hydrochloride. Mã ATC: G04C A01 Loại thuốc: Thuốc đối kháng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967