Lưu trữ thẻ: Alendronat natri

Alendronat natri

Tên chung quốc tế: Alendronic acid. Mã ATC: M05B A04. Loại thuốc: Chất ức chế tiêu xương. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967