Lưu trữ thẻ: Albumin

Albumin

Tên chung quốc tế: Albumin. Mã ATC: B05A A01. Loại thuốc: Thuốc tăng thể tích máu, thuốc chống...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967