Lưu trữ thẻ: Albendazol

Albendazol

Tên chung quốc tế: Albendazole. Mã ATC: P02C A03. Loại thuốc: Thuốc trị giun sán. Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967