Lưu trữ thẻ: Adipiodon

Adipiodon

Tên chung quốc tế: Adipiodone Mã ATC: V08A C04. Loại thuốc: Thuốc cản quang hướng gan mật, tan...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967