Lưu trữ thẻ: Acitretin

Acitretin

Tên chung quốc tế: Acitretin. Mã ATC: D05B B02. Loại thuốc: Điều trị bệnh vảy...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967