Lưu trữ thẻ: Acid valproic

Acid valproic

Tên chung quốc tế: Valproic acid. Mã ATC: N03A G01. Loại thuốc: Thuốc chống động kinh (dẫn chất...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967