Lưu trữ thẻ: Acid Tranexamic

Acid Tranexamic

Tên chung quốc tế: Tranexamic acid. Mã ATC: B02A A02. Loại thuốc: Thuốc chống tiêu fibrin. Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967