Lưu trữ thẻ: Acid salicylic

Acid salicylic

Tên chung quốc tế: Salicylic acid. Mã ATC: D01A E12, S01B C08. Loại thuốc: Thuốc tróc lớp sừng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967