Lưu trữ thẻ: Acid nalidixic

Acid nalidixic

Tên chung quốc tế: Nalidixic acid. Mã ATC: J01M B02. Loại thuốc: Quinolon kháng khuẩn. Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967