Lưu trữ thẻ: Acid iopanoic

Acid iopanoic

Tên chung quốc tế: Iopanoic acid. Mã ATC: V08A C06. Loại thuốc: Thuốc chụp X – quang đường...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967