Lưu trữ thẻ: Acid Ethacrynic

Acid Ethacrynic

Tên chung quốc tế: Ethacrynic acid. Mã ATC: C03C C01. Loại thuốc: Lợi tiểu quai. Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967