Lưu trữ thẻ: Acid chenodeoxycholic

Acid chenodeoxycholic

Tên chung quốc tế: Chenodeoxycholic acid. Mã ATC: A05A A01. Loại thuốc: Thuốc chống sỏi mật. Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967