Lưu trữ thẻ: Acid boric

Acid boric

Tên chung quốc tế: Boric acid. Mã ATC: S02A A03. Loại thuốc: Sát khuẩn tại...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967