Lưu trữ thẻ: Acid ascorbic

Acid ascorbic (vitamin C)

Tên chung quốc tế: Ascorbic acid. Mã ATC: A11G A01. Loại thuốc: Vitamin tan trong...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967