Lưu trữ thẻ: Acid aminocaproic

Acid aminocaproic

Tên chung quốc tế: Aminocaproic acid. Mã số ATC: B02A A01. Loại thuốc: Thuốc cầm máu. Dạng thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967