Lưu trữ thẻ: Acid amidotrizoic

Acid amidotrizoic

Tên chung quốc tế: Amidotrizoic acid, diatrizoic acid. Mã ATC: V08A A01 Loại thuốc: Thuốc đối quang chứa...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967